Kaszubsko Pomorskie Stowarzyszenie Upowszechniania Żeglarstwa

Stowarzyszenie
kalendarz 2006
aktualności
projekty
kontaktKaszubsko-Pomorskie Stowarzyszenie Upowszechniania Żeglarstwa
powstało 29 stycznia 1999 roku.

 

Żeglarstwo powszechne w rozumieniu członków Stowarzyszenia to dyscyplina aktywności ruchowej dla każdego i w każdej formie, stosownie do chęci, potrzeb, możliwości i indywidualnych oczekiwań. Bogactwo przeżyć i doznań płynących z bezpośredniego kontaktu z żywiołami to dobra forma odreagowania codziennych niepokojów i stresu w każdym wieku. To radość z osiągnięcia celu, czasem bliskiego, a czasem leżącego poza horyzontem.Namawiamy, sprawdź.

Hołdując postępowi technicznemu, znosząc trudy codziennego życia, jakże łatwo godzimy się na ułatwienia, które podsuwa nam cywilizacja. Rozumiemy coraz powszechniej, że rozwój naszych dzieci i nas samych, aby był pełen musi uwzględniać zachowanie równowagi między kształtowaniem ciała I umysłu. Zaspokojeniu tych potrzeb sprzyja kontakt ze środowiskiem naturalnym.  Jest wiele sposobów, aby właściwie formować naszą osobowość, ale tylko niektóre z nich łączą w sobie elementy nieodzownie konieczne dla spełnienia tego procesu. Na początku żeglarstwo było koniecznością, którego trudom sprostać byli zdolni tylko najzdolniejsi, najbardziej odporni i wytrwali. Cechy te spowodowały, że żeglarstwo stało się sztuką. Każdy człowiek może tę sztukę uprawiać na poziomie odpowiednim do swych indywidualnych chęci i możliwości. W każdym przypadku znaleźć może satysfakcję z osiągnięcia zamierzonego celu i pokonania własnej słabości. Przekonani o jego walorach, występujemy z inicjatywą na rzecz żeglarstwa powszechnego i dostępnego wszystkim chętnym. Żeglarstwo to możliwość aktywnego odpoczynku przez kontakt z naturalnym środowiskiem i sprawdzenia swych umiejętności w pokonywaniu sił przyrody. Region Kaszub i Pomorza, tak szczodrze wyposażony przez naturę, jest miejscem szczególnie predestynowanym do uprawiania żeglarstwa. Miejsc gdzie woda za progiem domu i szkoły, nie braknie.
Brak wiedzy i umiejętności można i należy uzupełnić. 
Składamy oto propozycję wykorzystania żeglarstwa ku pożytkowi społeczeństwa i z korzyścią dla naszego regionu. 


Program Powszechnej Edukacji Żeglarskiej

Początek edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży to okres szkoły podstawowej, również tej niebogatej, w głębi Kaszub, za to blisko jeziora. Jeżeli edukacja dzieci, to nauczyciel-żeglarz, opiekun, organizator, doradca.
Taka jest wizja przyszłości, dzisiaj należy zainteresować i szkolić - dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców, wszystkich chętnych, tam gdzie mieszkają, uczą się i pracują. Szkolić niekoniecznie w celu zdobycia uprawnień żeglarskich, szkolić dla umiejętności żeglowania. Przede wszystkim rozbudzić zainteresowanie i zapewnić możliwość jego poszerzania.


Program Rozwoju Turystyki Żeglarskiej

To co natura mogła zrobić, aby usatysfakcjonować turystę przybywającego na Kaszuby i Pomorze, wykonała nad wyraz szczodrze. Są lasy, wzgórza, doliny, jeziora i świeże powietrze.
Każdy turysta, w tym także żeglarz, aby trafić do naszego regionu, musi się o jego istnieniu dowiedzieć i następnie chociaż trochę powinien zostać do przybycia zachęcony. Zatem konieczna jest profesjonalna informacja.
Gdy turysta przybędzie, nie może być obarczony koniecznością uciążliwego konstruowania programu swego pobytu - musi otrzymać gotowe propozycje. Kończąc pobyt powinien nas opuszczać przekonany, że nie zdążył wszystkiego zobaczyć i że koniecznie musi powrócić, aby poznać wszystko dokładnie. Zatem konieczna jest profesjonalnie skonstruowana oferta.
Nie wszyscy turyści są zwolennikami "dzikiej przyrody" w czystej postaci i chcieliby zastać ją przystosowaną do ich wyobrażeń. Okolica musi być wyposażona w powszechnie dostępne toalety, prysznica, pojemniki na śmieci. Każdy żeglarz ma prawo oczekiwać, że na końcowym etapie jego rejsu znajdzie port, gdzie wymienione utensylia będą dostępne. Intensywny ruch turystyczny, to przede wszystkim konieczność dbania o czystość środowiska naturalnego, zatem sprzątanie, usuwanie, oczyszczanie. Zatem konieczna jest rozbudowa infrastruktury.


INFORMACJA ŻEGLARSKA

Gromadzenie wiedzy o działalności związanej z żeglarstwem na terenie Województwa Pomorskiego to zadanie jakie Stowarzyszenie postawiło sobie do zrealizowania od zaraz. W tym celu przystąpiono do gromadzenia informacji. Jej przekazywanie ma następować poprzez współpracujące biura turystyczne i biura informacji turystycznej. Zamierzeniem jest uruchomienie Biura Informacji Żeglarskiej w Gdańsku oraz Regionalnego Biura Informacji Turystycznej w Sulęczynie


INFRASTRUKTURA ŻEGLARSKA

Istnieje na akwenach Województwa Pomorskiego sieć portów i przystani żeglarskich. Poziom ich wykorzystania nie stwarza wystarczającej motywacji dla ich rozbudowy i uzupełniania występujących braków. Poważnym mankamentem jest brak przystani na szlakach wodnych rozlokowanych w odstępach uwzględniających zasięg dziennej marszruty żeglarza-turysty. Rozwój turystyki żeglarskiej wpłynąć powinien na powstanie nowych przystani i uzupełnienia wyposażenia istniejących.

Kompleks zadań warunkujących upowszechnienie żeglarstwa na obszarze Województwa Pomorskiego wyartkułowanych przez Stowarzyszenie, daleko przekracza możliwości jednej organizacji. Aby żeglarstwo na terenie województwa z wielowiekowymi tradycjami morskimi mogło stać się czynnikiem oddziaływującym na orientację gospodarczą regionu, niezbędne jest współdziałanie wszystkich zainteresowanych czynników.


Kaszubsko Pomorskie Stowarzyszenie Upowszechniania Żeglarstwa
  80-643 Gdańsk - Górki Zach. ul. Przełom 9 tel. +48 58 3073115; fax. 3050658  stat4u

(c) 2003 by Borg